ارورهای لباسشویی ال جی

ارورهای لباسشویی ال جی

ارورهای لباسشویی ال جی

IE,FE,PE : ایراد از شیر برقی 

OE : ایراد از هیدروستات 

tE,HE : ایراد از پمپ تخلیه یا شلنگ تخلیه گیر باشد و یا ایراد از سنسور هیتر المنت 

L E,CE : ایراد از موتور دایرکت درایو 

dE : ایراد از سوئیچ درب 

LE,CE : ایراد از تاخو 

dHE : سنسور دما خشک کن یا ترمیستور 

oe : ایراد از پمپ تخلیه ، ممکن است لوله های متصله قطع باشد یا شیلنگ هایی که آب را خارج می کند مشکل داشته باشد یا خم شده و یا چیزی سد راهش قرار گرفته باشد .