کد خطا ، ارور E2 ظرفشویی سامسونگ

کد خطا ، ارور E2 ظرفشویی سامسونگ

کد خطا ، ارور E2 ظرفشویی سامسونگ

• منبع تغذیه آب دستگاه را چک کرده و اطمینان حاصل کنید که شیر ورودی آب باز می باشد . 

• لوله آب متصل به دستگاه را چک کرده و از خم نبودن و نبود پیچش در آن اطمینان حاصل نمایید . 
• فشار آب ورودی را کنترل نمایید این فشار نباید خیلی کم باشد بازه مورد قبول ۰٫۵ تا ۸ بار می باشد .