نوع خطا یا ارور F9 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F9 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F9 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F9 لباسشویی ايندزيت 

مختل شدن عملکرد لباسشویی ، چشمک زدن همزمان چندین چراغ با هم ، فعال نبودن دکمه‌های پنل جهت شروع فرآیند شستشو

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور F9

بررسی عملکرد برد لباسشویی و برقراری ارتباط برد با پنل کنترلی
بررسی سیم پیچی دستگاه جهت عدم بروز اتصالی
خاموش کردن موقت لباسشویی و راه اندازی مجدد آن