خطا یا ارور F7 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F7 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F7 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F7 لباسشویی ايندزيت

بروز مشکل در برد لباسشویی ، عدم عملکرد مناسب مدار المنت ، گرم نشدن آب ، متوقف شدن ناگهانی لباسشویی حین استفاده ، روشن بودن مداوم پمپ تخلیه

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور F7

عملکرد برد لباسشویی را به دقت مورد بررسی قرار دهید .
المنت دستگاه را کنترل کنید .
در صورت نیاز سنسورهای اندازه گیری میزان دمای آب را تعویض نمایید .
پمپ تخلیه را بررسی کرده و در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید .