خطا یا ارور F6 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F6 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F6 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F6 لباسشویی ايندزيت

بسته نشدن درب لباسشویی ، خراب بودن قفل درب ، بروز مشکل در برد لباسشویی و عمل نکردن به موقع میکروسوئیچ درب

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور F6

بررسی عملکرد برد و تعمیر آن در صورت نیاز ، بررسی میکروسوئیچ درب و تعویض آن و بررسی موانع خارجی که مانع از بسته شدن درب لباسشویی می‌شوند