تاخو موتور لباسشویی چیست و چه عملکردی دارد ؟

تاخو موتور لباسشویی چیست و چه عملکردی دارد ؟

تاخو موتور لباسشویی چیست و چه عملکردی دارد ؟

تاخو کجا قرار دارد ؟ 

تاخو بر روی استاتور (بخش ثابت دستگاه) پشت موتور قرار دارد در اغلب موارد با باز کردن لباسشویی و برداشتن صفحه پشتی آن می‌توانید موتور را مشاهده کنید در مرحله بعد با باز کردن پیچ‌ و مهره اصلی که پشت موتور قرار دارد می‌توانید روتور را نیز بردارید در این حالت استاتور مشخص می‌شود که به‌ شکل یک حلقه بزرگ است و دارای سیم‌پیچی‌های مسی متعدد است می‌توانید به‌ راحتی پیچ‌های استاتور را باز کنید استاتور را جدا کنید و اتصالات الکتریکی که به تاخو ختم می‌شوند را جدا کنید براساس نوع لباسشویی این سنسور شاید به‌شکل یک مستطیل پلاستیکی کوچک است که سه سوراخ مربع شکل در وسط آن قرار دارد و بر روی دو عدد سیم‌ پیچ استاتور یا بیشتر نصب شده‌است . 

تاخو چگونه کار می‌کند ؟ 
وقتی که محفظه لباسشویی به‌ علت چرخش روتوری که در داخل موتور قرار دارد به چرخش در می‌آید تاخو که بر روی استاتور نصب شده‌ است و در نزدیکی روتور داخل موتور قرار دارد در حالت ثابت باقی می‌ماند جریان الکتریکی که در تاخو وجود دارد موقعیت و سرعت روتور را ردیابی می‌کند و این اطلاعات را به بخش کنترل الکترونیکی لباسشویی ارسال می‌نماید بخش کنترل با دریافت این اطلاعات تصمیمات لازم را در مورد روند شستشو می‌گیرد و بر روی عملکرد صحیح اجزای مختلف سیستم کنترل دارد . 

وقتی که ارتباط تاخو با سایر بخش‌ها قطع می‌شود بخش کنترلی لباسشویی با اطلاعاتی که از تاخو دریافت می‌کند چرخه‌های شستشوی لباس‌ها را تنظیم و کنترل می‌نماید اگر این سنسور با مشکل مواجه شود و ارتباطش با بخش کنترلی قطع گردد سنسور قادر نیست که چرخش موتور را به بخش کنترلی مخابره کند و در این حالت بخش کنترلی کار لباسشویی را متوقف می‌کند دلایل آسیب‌دیدگی تاخو می‌تواند بسیار متفاوت باشد برای مثال خراب‌شدن موتور ، از کار افتادن خود سنسور ، شل‌شدن یکی از اتصالات یا آسیب‌دیدن سیم‌ها .