عواملی که لباسشویی نیاز به تعمیر دارد چیست ؟

عواملی که لباسشویی نیاز به تعمیر دارد چیست ؟

عواملی که لباسشویی نیاز به تعمیر دارد چیست ؟

اگر لباسشویی شما آب را به درستی تخلیه نمی کند مشکل می تواند از پمپ تخلیه باشد که معمولاً در این حالت پمپ تخلیه دارای صدای بسیار ناهنجاری می باشد که نشان دهنده خراب بودن آن است .
در صورتی که لباسشویی شما بعد از عملیات آبگیری به درستی کار نکرد مشکل مربوطه می تواند از المنت این دستگاه باشد در این حالت لباسشویی شما ثابت مانده و عکس العملی نشان نمی دهد .
اگر لباسشویی شما بعد از این مرحله کار نکرد مشکل مربوطه می تواند از موتور باشد که به صورت چپ گرد و راست گرد کار نمی کند .
در صورتی که بعد از اتمام شستشوی لباسشویی شما درب آن قفل و باز نشد به این معنی است که لباسها داخل آن گیر کرده و شما می بایست از ضامن اظطراری به منظور باز کردن درب آن استفاده نمایید این ضامن در کنار دریچه پمپ تخلیه قرار دارد در این مرحله درب را باز کرده و لباسها را خارج کنید و منتظر رسیدن تکنسین باشید .
در صورتی که لباسشویی شما بیشتر از حد معمول و عادی گرم شد و یا گرمای آن به حد استاندارد نرسید مشکل می تواند از بخش هیدروستات لباسشویی باشد این قسمت وظیفه کنترل سطح آب در دیگ و یا لگن لباسشویی را بر عهده دارد که در صورت خرابی آن باید با ما تماس بگیرید تا تعمیر لباسشویی شما را انجام دهیم .