ارورهای لباسشویی بوش

ارورهای لباسشویی بوش

ارورهای لباسشویی بوش

  • خطای f25 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

خطا در آکواسنسور Aqua Sensor

– علت های احتمالی ارور F25 به ترتیب اولویت :
خرابی Aqua Sensor
اتصالات

نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F25 :
نوع خطا : اخطاری
برنامه جاری بدون آبکشی تمام می شود .
با روشن و خاموش کردن خطا قطع و ریست می شود .

نحوه ریست کردن خطای F25 و شروع مجدد :
این خطا در زمان اجرای برنامه بوجود می آید و با شروع برنامه جدید دوباره چک می شود .
اما خطا در حافظه دستگاه ثبت می شود . 

  • خطای f35 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

خطای باز نشدن در لباسشویی 

– علت های احتمالی ارور F35 به ترتیب اولویت :
اتصالت بین میکروسویچ درب و برد
خرابی میکروسویچ در و قفل درب
خرابی برد یا نیاز به برنامه ریزی مجدد

نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F35 :
نوع خطا : اخطاری
در باز نمی شود .
به کمک ضامن اضطراری می توانید در را باز کرده و نسبت به تعمیر آن اقدام کنید .

نحوه ریست کردن خطای F35 و شروع مجدد :
این خطا قابل ریست نیست و تا زمان برطرف نشدن ایراد نمایش داده می شود . 

  • خطای f26 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

این خطا در لباسشویی های دارای هیدروستات آنالوگ رخ می دهد .

در صورتیکه تابع ولتاژ خروجی هیدروستات با نوع دستورات برد هم خوانی نداشته باشد این ارور نمایش داده خواهد شد .

– علت های احتمالی ارور F26 به ترتیب اولویت :
خرابی هیدروستات
سولفاته شدن اتصالات یا آب خوردگی
اتصالات و قلع سردی روی برد .
قطعی تغذیه ۵ ولت خارجی برد
نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F26 :
نوع خطا : اخطاری
استاپ کامل برنامه
با روشن و خاموش کردن خطا قطع یا ریست نمی شود .
نحوه ریست کردن خطای F26 و شروع مجدد :
این خطا قابل ریست نیست و تا زمان برطرف نشدن ایراد نمایش داده می شود . 

  • خطای f19 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

این خطا مربوط به سیستم گرم کن آب لباسشویی بوده و قالبا در ۲۰ دقیق اول برنامه رخ می دهد .

اگر آب سرد انتخاب شده باشد ممکن است ارور ظاهر نشود .

– علت های احتمالی ارور F19 به ترتیب اولویت :
خرابی المنت
اتصالات مربوط به المنت لباسشویی
بخش درایور برد
سنسور دما
نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F19 :
نوع خطا : اخطاری
استاپ کامل برنامه
نمایش پیغام Heating Failed در مدل های جدید تر و دارای ال سی دی
نحوه ریست کردن خطای F19 و شروع مجدد :
با روشن و خاموش کردن دستگاه خطا به صورت مقطعی ریست و پاک شده و با شروع برنامه دوباره چک می شود . 

  • خطای f18 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

در صورتیکه آب به درستی تخلیه نشود .

– علت های احتمالی ارور F18 به ترتیب اولویت :
گرفگی راه آب فاضلاب
شیلنگ خروجی آب گرفته شده
قسمت فیلتر پمپ تخلیه آشغال گرفته است .
پمپ تخلیه خراب است .
ایراد در اتصالات
برد
نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F18 :
نوع خطا : اخطاری
استاپ کامل برنامه
نمایش پیغام Pump blocked در مدل های جدید تر و دارای ال سی دی
نحوه ریست کردن خطای F18 و شروع مجدد :
با روشن و خاموش کردن دستگاه خطا به صورت مقطعی ریست و پاک شده و با شروع برنامه دوباره چک می شود . 

  • خطای f16 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

این خطا مربوط به قفل درب می باشد .

در صورتیکه وضعیت بسته شدن در توسط برد حس نشود این خطا ظاهر می شود .

علت های احتمالی ارور F16 به ترتیب اولویت :
در لباسشویی خوب بسته نشده است .
قلاب در شکسته .
اتصلات مربوط به میکروسویچ در .
میکروسویچ در خراب شده .
برد معیوب است .
نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F16 :
نوع خطا : اخطاری
استاپ کامل برنامه
بلافاصله با شروع برنامه رخ می دهد . 

  • خطای f29 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

این خطا در صورتی بروز می دهد که هیدروستات به هر دلیلی بعد از فرمان به شیر برقی وجود آب را حس نکرده .

– علت های احتمالی :

آب وردی قطع شده یا فشار آن خیلی کم است .
فیلتر شیلنگ ورودی گرفته است .
شیلنگ تا خورده .
خرطومی یا دوش جا پودری کیپ شده .
شیر برقی یا آکواستاپ خراب است .
برد مشکل دارد .
نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F29 :
نوع خطا : اخطاری
استاپ کامل برنامه
دستگاه با خاموش و روشن کردن بعد از چند دقیقه آماده استفاده می شود مگر دوباره خطایی رخ دهد .
برنامه از اول باید انتخاب شود .
پمپ تخلیه بعد از ۵ دقیقه فعال می شود .
نحوه ریست کردن خطا F29 و شروع مجدد :
با روشن و خاموش کردن دستگاه خطا به صورت مقطعی ریست و پاک شده و با شروع برنامه دوباره چک می شود . 

  • خطای f23 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

این خطا در صورت وجود آب در زیر لباسشویی اتفاق می افتد .

در لباسشویی های بوش در کف لباسشویی سنسوری قرار دارد که می تواند وجود آب را تشخیص دهد .

– علت های احتمالی ارور F23 به ترتیب اولویت :
ورود آب خارجی به زیر لباسشویی . مانند شستشوی آشپزخانه .
پارگی اتصالت لاستیکس آب
پارگی لاستیک دور در
در آمدن شیلنگ خروجی آب
خرابی سنسور
خرابی اتصالات
خرابی برد
نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F23 :
نوع خطا : اخطاری
استاپ کامل برنامه
پمپ تخلیه فعال
دستگاه با خاموش و روشن کردن بعد از چند دقیقه آماده استفاده می شود مگر دوباره خطایی رخ دهد .
برنامه از اول باید انتخاب شود .
لباسشویی حتی اگر خاموش شود باز هم پمپ تخلیه فعال می ماند .
نحوه ریست کردن خطا F23 و شروع مجدد :
با روشن و خاموش کردن دستگاه خطا به صورت مقطعی ریست و پاک شده و با شروع برنامه دوباره چک می شود .