چرا دستگاه لباسشویی روشن نمی شود ؟

چرا دستگاه لباسشویی روشن نمی شود ؟

چرا دستگاه لباسشویی روشن نمی شود ؟

مطمئن شوید که دستگاه به برق و روشن است در صورت لزوم پریز مربوطه را با یک لامپ سالم یا فازمتر چک کنید که برق داشته باشد همچنین مطمئن شوید که درب دستگاه کاملاً بسته شده باشد .

اگر اشکال از پریز بود مدارشکن و فیوز مربوطه را بررسی کنید .
کابل برق را چک کنید اگر قسمتی از آن فرسوده بود یا دارای پارگی بود می بایست تعویض شود .
درپوش دستگاه را باز کنید و سوئیچ و زبانه درب را بررسی کنید سوئیچ را فشار داده و رها کنید اگر با این کار صدایی نداد احتمالاً خراب است سوئیچ را جدا کرده امتحانش کنید و در صورت نیاز باید تعویض شود .
اگر هنوز هم دستگاه کار نمی کند ممکن است ایراد از قطعات الکترونیک باشد باید از یک فرد متخصص کمک بخواهید .
نکته : برای جلوگیری از خراب شدن دستگاه از دستورات تعمیر و نگهداری صحیح پیروی کنید و از شوینده مناسب دستگاه و متناسب با سختی آب استفاده کنید و به اندازه استاندارد آن را پر کنید .