چگونه لباسشویی را جرم گیری و رسوب زدایی کنیم ؟

چگونه لباسشویی را جرم گیری و رسوب زدایی کنیم ؟

چگونه لباسشویی را جرم گیری و رسوب زدایی کنیم ؟

معمولا هر نوع ماشین لباسشویی پس از مدتی استفاده احتیاج به تمیز کردن و رسوب زدایی و جرم گیری دارد تا علاوه بر بازیابی قدرت و توان قبل در تمیز کردن ، همچنین از صدمه به لباس ها هم جلوگیری به عمل بیاید که می توان از پودرهای آماده موجود در بازار استفاده نمود و همچنین ارزان ترین روش محلول سرکه و جوش شیرین می باشد که این ترکیب علاوه بر تمیز کردن و از بین بردن بوی نامطبوع با کمک واکنش سرکه و جوش شیرین قدرت از بین بردن جرم و رسوبات هم در این محلول افزایش پیدا می کند .