چگونه جاپودری لباسشویی را تمیز کنیم ؟

چگونه جاپودری لباسشویی را تمیز کنیم ؟

چگونه جاپودری لباسشویی را تمیز کنیم ؟

محفظه مواد شوینده در ماشین‌های لباسشویی را باید هر چند وقت یکبار تمیز کنید تا از انباشته شدن مواد شوینده و دیگر محصولات شستشو پیشگیری شود . 

مراحل به شرح ذیل ارائه می گردد : 

۱ - کلید Power را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود و قبل از تمیز کردن آن را از برق بکشید . 

۲ - کشوی محفظه مواد شوینده را تا جایی که می‌توانید به بیرون بکشید . 

۳ - کلیدی که در وسط کشو وجود دارد را فشار دهید و محفظه را بکشید تا بیرون بیاید سپس قطعات را جدا کنید و آنها را با آب گرم و برس یا پارچه نرم تمیز کنید حتماً هر گونه مواد شوینده زائد را پاک کنید . 

۴ - محفظه داخلی ورودی کشو را با پارچه مرطوب تمیز کنید . 

۵ - کشو را دوباره جمع آوری کنید و سر جای خود قرار دهید . 

توجه :

از هیچ چیز دیگری جزء آب برای تمیز کردن کشو ، محفظه‌ها و ورودی آن استفاده نکنید . 

اگر هر شوینده دیگری وارد دستگاه شد برنامه RINSE & SPIN (آبکشی و چرخش) را قبل از استفاده مجدد اجرا کنید . 

توصیه می‌شود کشو و محفظه‌های داخلی آن را در ماشین ظرفشویی نشویید زیرا آب داغ منجر به تغییر شکل آنها می‌شود .