زئولیت در ظرفشویی بوش چیست ؟

زئولیت در ظرفشویی بوش چیست ؟

زئولیت در ظرفشویی بوش چیست ؟

زئولیت یک کلمه یونانی و نوعی سنگ معدنی است و بوش تنها برندی است که از زئولیت در ماشین ظرفشویی های خود استفاده کرده ، تکنولوژی زئولیت باعث می شود که آب تا دمای 100 درجه سلسیوس یا 212 درجه فارنهایت گرم شود و این بخار آب باعث خشک شدن کامل ظروف می شود و هیچ گونه لکه ای از رطوبت بر روی ظروف باقی نمی گذارد و همچنین منجر به کاهش زمان شستشوی ظروف می شود که باعث کاهش مصرف انرژی در ماشین ظرفشویی می شود .