سیستم Air Wash در لباسشویی های سامسونگ چیست ؟

سیستم Air Wash در لباسشویی های سامسونگ چیست ؟

سیستم Air Wash در لباسشویی های سامسونگ چیست ؟

سیستم Air Wash انقلابی در عرصه مقابله با بوهای نامطبوع و چروک لباس می باشد که عوامل آلرژی زای میکروسکوپی ، باکتریهای مضر و میکروبها را کاملاً از بین می برد .

در این سیستم لباسهایی که قبلاً شسته شده و در اثر استفاده مکرر به بوی نامطبوع آغشته شده اند بدون استفاده از آب و مواد شوینده با قراردادن در کوران هوای داغ ضد عفونی شده و ضمن از بین رفتن چروکها بوهای نامطبوع نیز از بین می رود .