چگونه می توان فیلتر پمپ لباسشویی را تمیز کرد ؟

چگونه می توان فیلتر پمپ لباسشویی را تمیز کرد ؟

چگونه می توان فیلتر پمپ لباسشویی را تمیز کرد ؟

  • ابتدا دستگاه را از برق بکشید اگر دستگاه درحال شستشو می باشد هرگز فیلتر را باز نکنید چون ممکن است آبگرم درون دستگاه بیرون بریزد . 
  • یک کاسه بزرگ نزدیک فیلتر قرار بدهید و یک حوله هم زیر آن بیاندازید . 
  • به وسیله یک کارت یا جسم نوک تیز درپوش فیلتر را باز کنید . 
  • یک طرف مخزن تخلیه اظطراری را بیرون بکشید . 
  • در پوش اظطراری تخلیه را باز کنید اجازه بدهید تمام آب وارد کاسه شود توجه داشته باشید که در دستتان درپوش را نگه دارید ممکن است چند تا کاسه آب لازم باشه تا تخلیه به طور کامل صورت بگیرد . 
  • یک پارچه خشک بردارید . 
  • پیچ های درپوش فیلتر را باز کنید اینطور که آن را به سمت چپ بچرخانید . 
  • هر نوع کثیفی و ماده ای که در فیلتر باقی مانده را بشویید مطمئن شوید که چیزی بین پروانه کنار این فیلتر گیر نکرده باشد . 
  • فیلتر را سرجایش بگذارید . 
  • همه چیز را درست سرجایش بگذارید چون اگر درست جا نزنید دستگاه درست کار نمی کند و نشتی خواهد داشت .