چگونگی عملکرد هیدروستات در لباسشویی چیست ؟

چگونگی عملکرد هیدروستات در لباسشویی چیست ؟

چگونگی عملکرد هیدروستات در لباسشویی چیست ؟

برق ورودي از ترمينال وارد كليد تايمر شده و فاز پس از تايمر به ميكروسوئيچ رفته و سپس به هيدروستات مي رسد هيدروستات مانند يك كليد تبديل داراي 3 كنتاكت است . 

فاز وارد كنتاكت مشترك شده و چون يكي از دو كنتاكت ديگر در حالت عادي به كنتاكت مشترك متصل است از طريق آن به شير الكتريكي مي رسد نول هم پس از كليد تايمر به همه مصرف كننده ها داده مي شود به اين ترتيب با روشن شدن دستگاه شير الكتريكي نول خود را از كليد تايمر و فاز خود را از هيدروستات دريافت داشته و بوبين آن اهرم را جذب نموده و با كنار رفتن لاستيك شيطانك آب از شير الكتريكي عبور نموده و وارد جاپودري شده و پس از حل نمودن پودر به مخزن فرعي مي ريزد . 

معمولاً از قسمت تحتاني مخزن فرعي شلنگي باريك به لوله ورودي هواي هيدروستات بسته شده در اكثر ماشين ها اين شلنگ از ورودي پمپ تخليه گرفته شده و سطح آب در شلنگ تخليه مخزن فرعي و شلنگ هواي هيدروستات در يك سطح بالا مي آيد هواي شلنگ هيدروستات مرتباً فشرده تر مي شود (با بالا آمدن سطح آب) تا به آنجا كه قادر مي شود پرده ديافراگم را به طرف بالا براند . 

با بالا رفتن پرده ديافراگم ارتباط كنتاكت مشترك با كنتاكت مربوط به شير الكتريكي قطع شده و اين ارتباط بين كنتاكت مشترك با كنتاكتي كه به موتور تايمر مرتبط است برقرار مي شود به اين ترتيب عمل آبگيري متوقف شده و موتور تايمر شروع به كار خواهد نمود با چرخش موتور تايمر محور اصلي و توپي متصله به آن خواهند چرخيد و ساير مراحل شستشو به ترتيب انجام مي شود بر روي بدنه هيدروستات پيچ مخصوصي وجود دارد كه جهت تنظيم مقدار آب ورودي به ماشين است در واقع اين پيچ قدرت فنر پشت پرده ديافراگم را تضعيف يا تقويت مي كند از اين رو متخصصين پس از ساخت و تنظيم هيدروستات بر روي آن لاك مي ريزند تا به اين ترتيب حساسيت موضوع را بيان كنند در صورت گردش پيچ به چپ يا راست مقدار آب ورودي به ماشين تغيير خواهد نمود . 

علاوه بر نوع 3 فيش هيدروستات هاي 5 و 6 فيشه نيز وجود دارد در اين ماشين ها علاوه بر ورود آب به ماشين به عنوان مرحله آغازين عمليات شستشو فعال ديگري نيز صورت مي گيرد مثلاً در ماشين فيلكو همزمان با ورود آب به ماشين دور كند نيز آغاز به كار مي كند تا لباس ها كاملاً درون آب خيس شوند و پس از رسيدن آب به سقف مورد نظر در مرحله دوم عملكرد هيدروستات دور كند قطع شده و هيتر روشن مي شود .

هيدروستات 3 فيش يك كليد تبديل و 6 فيش 2 كليد تبديل است براي تست هيدروستات 3 فيش ابتدا شماره هاي 11 و 12 به هم مربوطند سپس از راه لوله هوا فوت مي كنيم كه مي بايست صدايي از داخل هيدروستات شنيده شود اين صدا قطع كنتاكت 12 و اتصال 13 به مشترك 11 است . 

لوله هوا را با انگشت مسدود مي سازيم تا پرده ديافراگم داخل هيدروستات همچنان بالا بماند در اين وضعيت اگر شماره هاي 11 و 13 به يكديگر راه بدهند (توسط اهم متر) هيدروستات سالم است با خروج هوا از هيدروستات صداي قطع كنتاكت هاي 11 و13 شنيده مي شود اگر با اهم متر اين دو كنتاكت را مجدداً آزمايش كنيد به يكديگر راه نخواهند داد با دميدن در لوله هواي هيدروستات 5 يا 6 فيش دو مرحله صداي اتصال به گوش مي رسد همانگونه كه در بالا ذكر شد كنتاكت هاي 11و 12 و 13 به همان ترتيب آزمايش مي شود و تست كنتاكت هاي 21 و 22 و 23 نيز عيناً به همان ترتيب است . 

توصيه مي شود در شستشوي لباس توسط ماشين هرگز از پودر نامرغوب استفاده نكنيد زيرا اگر كف پودر كنترل شده و مخصوص لباسشويي نباشد ازدياد كف لوله هواي هيدروستات را مسدود نموده و عمل آبگيري مختل مي شود و دستگاه ارور می دهد .