ارورهای لباسشویی سامسونگ

ارورهای لباسشویی سامسونگ

ارورهای لباسشویی سامسونگ

E1 : ایراد هیدروستات و سطح آبگیری

E2 : ایراد تخلیه

E3 : خرابی موتور

E4 : عدم تعادل ، لباسها نباید به هم پیچیده شده باشند .

E5-E6 : چنانچه دمای آب بیشتر از 7 درجه سانتیگراد در 10 دقیقه تغییر نکند دستگاه با این کد خطا اعلام خرابی می کند .

E7 : سنسور فشار آب

E8 : دمای غیرعادی آب

E9 : خطای نشتی آب

EA : خطای تاخو موتور

EB : خطای ترایاک موتور

EC : خطای ترمیستور یا سنسور دمای آب

همچنین در بعضی از مدلهای دیگر سامسونگ بدین صورت کد خطا نمایان می شود :

5E-ES-ND : مشکل تخلیه آب

3E : مشکل موتور

8E : خطای MEMS سنسور

PF-2E-9E1-9E2-PIO-UC-PH1 : مشکل پاور

13E-AE : مشکل ارتباطی

12E-BE1-14E-BE2-18E-BE3 : مشکل سوئیچ رله اصلی

CE : دمای آب