علت صدای بیش از حد لباسشویی در زمان خشک کردن لباس چیست ؟

علت صدای بیش از حد لباسشویی در زمان خشک کردن لباس چیست ؟

علت صدای بیش از حد لباسشویی در زمان خشک کردن لباس چیست ؟

 • امکان دارد بیش از اندازه یا خیلی کمتر از حجم دستگاه لباس درون دستگاه ریخته شده است باید حجم واقعی به اندازه ای باشد که بعد از ریختن لباس داخل دستگاه به اندازه یک وجب دست بالای آبکش خالی باشد .
 • می بایست از ریختن عروسک پولیشی و متکا با جنس طبیعی یا مصنوعی و پادری داخل لباسشویی خودداری شود .
 • از شستن حوله حمام به تنهایی خودداری شود ، حوله حمام باید همراه با چند تکه لباس کوچک و یا چند حوله دست و صورت داخل دستگاه ریخته شود .
 • محل قرار گرفتن دستگاه باید در سطحی صاف باشد . 
 • امکان دارد دستگاه تراز نباشد باید با رگلاژ پایه های دستگاه را تراز کنید .
 • در بعضی مواقع صدای دستگاه در زمان خشک کردن از برخورد سگک یا کمربند و یا دگمه های لباس به شیشه یا آبکش دستگاه باشد . 
 • امکان دارد بلبرینگهای موتور دستگاه خراب شده باشد . 
 • امکان دارد بلبرینگهای دیگ دستگاه خراب شده باشد . 
 • امکان دارد تسمه خراب شده باشد .
 • امکان دارد پمپ تخلیه دستگاه خراب شده باشد . 
 • امکان دارد فولی پشت دیگ دستگاه خراب شده باشد . 
 • امکان دارد سه نظام آبکش دستگاه خراب شده باشد . 
 • امکان دارد کمک فنرها یا پایه های لرزش گیر دستگاه خراب شده باشد . 
 • امکان دارد سنگ وزنه های دستگاه آسیب دیده باشد .

لازم به ذکر است لباسشویی حداقل دو سال یکبار نیاز به سرویس و آچارکشی دارد .